آموزش روتوش پوست پرتقالی و آموزش آرایش در پکیج آموزش طراحی آلبوم به صورت جداگانه ارائه و قیمت طراحی آلبوم کاهش یافت.

آموزش روتوش واقعی پوست پرتقالی بدون اکشن و پلاگین به فاسی در ایران و کرمانشاه

طی یک تصمیم از سوی مانی سافت بر اساس درخواست های مکرر دنبال کنندگان آموزشهای تجاری،مقرر شد که بخش های پایه و اصول روتوش صورت و آرایش کاربردی از پکیج آموزش طراحی آلبوم جدا و به صورت تفکیک به عنوان یک پکیج جدگانه ارائه گردند.

برای اینکه بصورت واضح توضیح دهیم :

  1. بخش های اصول روتوش صورت و میکاپ یا آرایش از پکیج آموزش طراحی آلبوم جدا گردید
  2. قیمت پکیج طراحی آلبوم از 930 هزار تومان به 730 هزار تومان کاهش یافت
  3. پکیج آموزش اصولی و کاربردی روتوش صورت به همراه آرایش حرفه ای به قیمت 250 هزار تومان بصورت جداگانه ایجاد گردید

به این صورت افرادی که فقط قصد یادگیری فتوشاپ و طراحی آلبوم را دارند دیگر نیازی به پرداخت مبلغ اموزش روتوش عکس و آرایش نداشته و افرادی هم که فقط علاقه به اصول و رازهای روتوش دارند مجبور به پرداخت مبلغ بیشتری برای فتوشاپ و طراحی آلبوم ندارند و هر گروه از این افراد بصورت جداگانه میتوانند نسبت به یادگیری اقدام نمایند.

افرادی که تا قبل از تاریخ 06-12-1396 پکیج آموزش طراحی آلبوم را تهیه نموده اند،نیازی به تهیه پکیج آموزش اصول روتوش عکس و آرایشرا ندارند.