آموزش فاینال کات پرو ایکس به فارسی به مدت 20 ساعت توسط مانی سافت و تدریس محمد ملکی تولید شد.

 تیزر معرفی آموزش فاینال کات به مدت 20 ساعت در ایران

تیزر زیر را مشاهده نمائید