با سرویس آپدیت محصولات ادوبی در ایران،همیشه جدیدترین نسخه برنامه های ادوبی را دانلود کنید.

Adobe Premiere Pro CC 2014 Adobe Photoshop CC 2014

در این آپدیت جدیدترین نسخه فتوشاپ و پریمیرپرو به همراه فعالسازی کامل در بخش فروشگاه قرار گرفت.

با یکبار پرداخت هزینه اندک ، تا یکسال جدیدترین نسخه ها را دانلود کنید.

فتوشاپ 19.1.5

پریمیرپرو 12.1.1