دانلود شماره شروع فیلم و کلیپ به سبک جدید آلفا

برای یک تدوینگر، وجود فوتیج و فایلهای ویدیویی که میتواند به تکامل پروژه ی ویدیویی کمک کند بسیار لازم است.

شمارنده اول فیلم یا شمارنده گوشه ای فیلم هم یکی از انواع فوتیج میباشد. اکثر نرم افزارهای تدوین فیلم غیرخطی مثل پریمیرپرو، فاینال کات، داوینچی، اوید، فاقد شمارنده اول فیلم به صورت جذاب یا متنوع هستند، اینجاست که فوتیج به پروژه تدوین فیلم کمک بهتری نموده و جذابیت خاصی را به شروع کلیپ ویدیویی خواهد نمود.

مانی سافت با راه اندازی سایت مانی کانتنت پایگاهی بزرگ را برای تمام عکاسان، تدوینگران، طراحان، اغلب نیازهای مکمل را تامین مینماید. مانی کانتنت روز به روز اپدیت تر و تکامل خواهد یافت.

این نمونه فایلها در سایت مانی کانتنت به صورت تنوع بسیار فراوان قرار داده خواهند شد.