لذت تدوین فیلم با پریمیر و فاینال کات زمانی حس خواهد شد که حین آموزش پریمیر و آموزش فاینال کات،درک خوبی از قواعد فریم در تدوین داشته باشید.

درک سوپراسلوموشن در تدوین فیلم با پریمیر و فاینال کات

قبل از اینکه با پریمیر و فاینال کات دست به کار شده و تدوین فیلم را شروع کنیم،باید با نکاتی بسیار کاربردی و مهم آشنا شویم.

در کنار کار عملی با پریمیر یا فاینال کات ، قواعدی وجود دارد که اگر آنها را یاد بگیریم بدون شک نتایجی بسیار موفقتر در تدوین فیلم یا تولید ویدیو بدست خواهیم آورد.

سوپراسلوموشن به تکنیک کار با زمان در سکانس پریمیر یا پروجکت فاینال کات میگوییم که به کمک سوپراسلوموشن،سحنه هایی بسیار جذاب و سینمایی را خلق خواهیم نمود.

زمانی به سوپراسلوموشن در تدوین فیلم دست خواهیم یافت که کلیپ های ما دارای فریم های بالایی بیش از 60 فریم بر ثانیه باشند.

در تکنیک سوپراسلوموشن،سرعت نمایش یک کلیپ گاها تا 99درصد کاهش خواهد یافت و برای یک تا سه ثانیه ، صحنه ای کاملا آهسته خواهیم داشت.

بد نیست سری به پکیج های آموزش و تجاری تولید شده توسط ما زده و موفقیت خود را با سرعت بیشتری بدست بیاورید