دسترسی دائمی به دانلود آموزشها و فایلها به همراه دریافت کد فعالسازی در زمان نامحدود در مانی سافت

دسترسی دائمی به پکیج های آموزشی و دریافت کد فعالسازی در مانی سافت

دو خبر خوب برای هنرجوهای مانی سافت

اول اینکه : منبعد تا زمان نا مشخص ، هر پکیجی که خریداری مینمائید ، به صورت دائم دسترسی کامل به دانلود آموزشها و فایلهای آن خواهید داشت و اگر آپدیتی برای آن قرار داده شود،رایگان دانلود خواهید نمود

دوم اینکه ، پس از خرید هر پکیج آموزشی،به صورت زمان نامحدود،میتوانید نسبت به دریافت کدهای فعالسازی آن اقدام نمائید

این موضوع به این دلیل رخ داد که برخی عزیزان به صورت گروهی و در چند نقطه مختلف دنیا،از آموزشها استفاده میکنند و گاها به دلایل مختلف فایلها و برنامه های مورد آموزشها را از دست داده اند،منبعد میتوانند بدون نگرانی هر لحظه دانلودهای خود را انجام دهند.