در پریمیرپرو چگونه نور پنجره یا منبع نور را در فیلم که موجب خراب شدن تصویر و از بین بردن جزئیات میشود را کنترل نموده و همزمان رنگ و نور پوست نیز به صورت مجزا تصحیح کنیم

دموی آموزش اصلاح رنگ فیلم در پریمیرپرو بهمراه تصحیح منابع نوری

یکی از برتری های کسانی که تصحیح رنگ فیلم را در پریمیرپرو انجام میدهد،فراوانی افکت ها و توانایی نامحدود پریمیرپرو میباشد.

نرم افزاری مانند پریمیرپرو که در میان نرم افزار تدوین یا میکس فیلم ، دارای رتبه بسیار بالایی میباشد ، پس از گذشت حدودا 20 سال از تولید آن ، با میلیون ها کاربر مبتدی و حرفه ای ، توانسته با نظرخواهی از آنها ، مشکلات نرم افزار را برطرف و به توانایی پریمیرپرو بیفزاید.

در این پیش نمایش مانی سافت با تدریس محمد ملکی ، نشان داد که برای رفع مشکل منایع نور مانند پنجره یا نور ماشین یا هر منبع دیگری که در فیلم موجب ایجاد سوختگی بخش نور و همچنین جلوگیری از توجه کامل بیننده به سوژه در فیلم میشود،میتوانیم بدون نصب هرگونه افکت مانند داوینچی یا ردجاینت،به صورت کامل اصولی و حرفه ای،منبع نور را کنترل نموده و تصویری بسیار سینمایی داشته باشیم.

کافیست در پریمیرپرو ابزارها را آنطور که باید بشناسیم تا بتوانیم بدون اتلاف وقت و با کم و زیاد کردن های بی مورد اعداد،یک کالورکارکشن و کالورگریدینگ عالی در فیلم را ایجاد کنیم.

منابع نور در یک فیلم همیشه باعث کم شدن کانترست صورت سوژه و بخش های دیگر میشوند،حال چگونه میتوانیم در یک فیلم ، همزمان ، هم منبع نور را سینمایی و کنترل کنیم و هم صورت و سوژه را در نقطه توجه فیلم قرار دهیم؟

برای مشاهده دمو و همچنین تهیه پکیج کامل اینجا کلیک کنید