قصد داریم هر از گاهی ، فایلهای کاربردی و مناسبی را به عنوان هدیه به کاربران عضو مانی سافت ارائه کنیم.

راه اندازی بخش هدایای مانی سافت

هم اکنون مجموعه ای بنام هدیه و رایگان در بالای سایت در گزینه فروشگاه فایل ، فعال گردید.

در این مجموعه ، فایلهایی که ممکن است در زمینه عکاسی ، ادیت ، طراحی ، تدوین فیلم ، جلوه های ویژه ، کاربرد داشته باشد ، قرار میگیرند.