شروع هر کلیپ میتوانید تاثیر زیادی از نظر مخاطب برای شما داشته باشد،پس توصیه میکنیم هر از گاهی،شماره اول کلیپ و شماره شروع فیلم های خود را تغییر دهید تا همیشه کارهایتان متنوع باشد.

شماره اول کلیپ و شماره شروع فیلم پارتیکل آبی

دمو زیر را مشاهده کنید

 

نه دوبله ، نه زیرنویس ، نه شبیه سازی ، وقت و هزینه خود را تلف نکنید

تمام آموزشهای ویدیویی را که قبلا دیده اید فراموش کنید ، به شما اصول و تجربه را خواهیم آموخت