اسلو یعنی آهسته ، اسلوموشن یعنی حرکت آهسته. در تدوین فیلم و تولید تکنیک های ویدیویی برخی اوقات نیاز خواهد شد که حرکت با صحنه ای بسیار آهسته شود.

شناخت تکنیک اسلوموشن یا صحنه آهسته در پریمیر و تدوین فیلم

این آهسته شدن ، زیبایی های خیره کننده ای را به دنبال دارد. در پکیج آموزش پریمیر تولید شده توسط مانی سافت،آشنا خواهید شد که قبل از تولید صحنه آهسته باید فریم و نرخ فریم را شناخت تا در زمان ساخت صحنه آهسته با اسلوموشن در پریمیر براحتی بتوانیم از تیکنیک سینمایی را یپاده کنیم.

این ویدیو را مشاهده کنید