چرا در عکاسی پیکسل سبزرنگ ثبت میشود؟

گاها مشاهده میشود که در مرکز عکس هایی که توسط دوربین دیجیتال میگیریم،نقطه ای مثلا سیز رنگ در تمامی عکسها بصورت ثابت و پیکسل وجود دارد.

این مشکل ممکن است چند دلیل داشته باشد

اول اینکه سعی نمائید لنز خود را باز نموده و جلو و پشت آنرا به دقت با دستمال مخصوص تمیز نمائید

دوم اینکه اگر برطرف نشد ، یک لنز دیگر بر روی دوربین خود گذاشته و با آن نیز آزمایش نمائید

سوم اینکه اگر همچنان مشکل پابرجا بود به احتمال زیاد روی آینه ها و یا روی سنسور این پیسکل ایجاد شده است که دو حالت دارید :

یا ابتدا با تمیزکننده های مخصوص بعد از باز نمودن لنز ، اجزا را تمیز نمائید ، اگر اینکار را برای اولین بار است که انجام میدهید ، یا انجام ندهید و یا بسیار دقت نمائید تا از ابزارهایی که مخصوص اینکار است استفاده نمائید.

حال اگر تمیز نمودید و مشکل پابرجا بود ، به احتمال خیلی زیاد ممکن است بر روی سنسور شما اصطلاحا پیسکل سوخته و خراب شده باشد و چاره ای نیست جز اینکه دوربین را به تعمیرگاه برده و به متخصص نشان دهید.