علت نقطه یا پیکسل سبز رنگ در وسط تصویر بعد از عکاسی چیست؟

چرا در عکاسی پیکسل سبزرنگ ثبت میشود؟

گاها مشاهده میشود که در مرکز عکس هایی که توسط دوربین دیجیتال میگیریم،نقطه ای مثلا سیز رنگ در تمامی عکسها بصورت ثابت و پیکسل وجود دارد.

این مشکل ممکن است چند دلیل داشته باشد

اول اینکه سعی نمائید لنز خود را باز نموده و جلو و پشت آنرا به دقت با دستمال مخصوص تمیز نمائید

دوم اینکه اگر برطرف نشد ، یک لنز دیگر بر روی دوربین خود گذاشته و با آن نیز آزمایش نمائید

سوم اینکه اگر همچنان مشکل پابرجا بود به احتمال زیاد روی آینه ها و یا روی سنسور این پیسکل ایجاد شده است که دو حالت دارید :

یا ابتدا با تمیزکننده های مخصوص بعد از باز نمودن لنز ، اجزا را تمیز نمائید ، اگر اینکار را برای اولین بار است که انجام میدهید ، یا انجام ندهید و یا بسیار دقت نمائید تا از ابزارهایی که مخصوص اینکار است استفاده نمائید.

حال اگر تمیز نمودید و مشکل پابرجا بود ، به احتمال خیلی زیاد ممکن است بر روی سنسور شما اصطلاحا پیسکل سوخته و خراب شده باشد و چاره ای نیست جز اینکه دوربین را به تعمیرگاه برده و به متخصص نشان دهید.