با توجه به پایان مهلت فروش ویژه نوروزی محصولات آموزشی ٬‌ از این تاریخ به بعد فروش به شرایط عادی باز خواهد گشت.