شرکت ادوبی امکان گرفتن خروجی فرمت پرو رز ProRes را در اپدیت 13.0.2 خود قرار داد.

امکان گرفتن خروجی پرورز ProRes در پریمیرپرو با ویندوز

توانایی تولید فرمت های حرفه ای در پریمیرپرو یکی از اهداف شرکت ادوبی است که اینبار با اضافه نمودن امکان گرفتن خروجی با فرمت پرورز ProRes به کاربران اجازه میدهد مانند کاربران مک،خروجی حرفه ای و با کیفیت خود را تولید کنند.

پرورز ProRes یکی از فرمت های ویدیویی حرفه ای است که در امریکا و اروپا مورد استفاده قرار میگیرد

ممکن است امروز در ایران خروجی پرورز ProRes مورد استفاده نداشته باشد اما مانی سافت وظیفه خود میداند که شما از توانایی پریمیرپرو 13.0.2 با خبر باشید.

این خبر خوبی هست چون این فرمت حرفه ای را تا قبل از این باید فقط در اپل دسترسی داشت اما از این به بعد میتوانید در پریمیرپرو نیز استفاده کنید.