خبر خوب برای شما : همانطور که میدانید یکی از کاملترین دوره های عکاسی در آتلیه از نورپردازی تا طراحی آلبوم عروس را ارائه نموده ایم ، و خبر خوب اینکه با تصمیم گیری جدید ، آموزش عکاسی و نورپردازی در باغ نیز به این سطح حرفه ای عکاسی و تجاری افزوده شد.

نیت ما از دوره های تجاری ، کسب درآمد توسط شماست و در این آموزشها همه چیز مورد نیاز برای یک شروع خوب گنجانده شده است.