در آموزش نرم افزار ادوبی انکور به فارسی و تصویری می آموزید که چگونه برای ویدیوهای خود منوی هوشمند بسازید و بصورت مستقیم بر روی دی وی دی یا بلوری تولید ویدیو انجام بدهید.

در آموزش نرم افزار ادوبی انکور به فارسی و تصویری می آموزید که چگونه برای ویدیوهای خود منوی هوشمند بسازید و بصورت مستقیم بر روی دی وی دی یا بلوری تولید ویدیو انجام بدهید.

موارد برطرف شده در زیر آمده است :

Issues fixed in the Encore 6.0.1 patch
Blue Screen of Death occurs when importing some files
Color shift in Blu-ray mpeg2 m2v files
Incorrect frame duration in unmuxed H.264 23.976 fps rendered output
Layer break in dual layer DVD for large-sized motion menus
Performance improvements around authoring operations (choosing transition, setting pan and zoom, moving/deleting slides) on slideshows with numerous slides

دقت کنید پس از آپدیت مجددا آنرا فعال نمائید.

صفحه این پکیج آموزشی و مشاهده پیش نمایش و توضیحات اینجا کلیک کنید