در زمان ادیت عکس و کار با لایت روم مواظب کیبورد خود باشید...

در حین کار با لایت روم و تصحیح عکسهای گرفته شده بودم که متوجه شدم وقتی قصد دارم با ابزار اسپات ریمووال Spot Removal لکه گیری کنم ، کیبورد من کار نمیکند.

کم کم به این نتیجه داشتم میرسیدم که احتمالا ویندوز قاطی نموده یا لایت روم خراب شده است و احتمالا به ناچار مجبور به حذف و نصب مجدد میشود.

در این زمان یک لحظه چشمم به حالت فارسی کیبورد افتاد،همان جا کیبورد را فارسی نمودن و مشکل حل شد.

پس اگر در حین کار با لایت روم و ادیت عکس کیبورد شما کار نکرد :

  1. مطمئن بشید که اگر بیسیم هست ، باطری داشته باشد
  2. اگر با سیم است یکبار آنرا از سیستم جدا نموده و مجدد متصل نمائید
  3. کیبورد خود را در حالت انگلیسی قرار دهید تا کیبورد شارت کات ها و یا میانبرها بدرستی کار کنند.