در زمان باز نمودن پروژه پریمیرپرو،باید دقت کنید که مسیر ذخیره نمودن فایلها ، تغییر نکرده باشد.

وقتی که پروژه پریمیرپرو را در هارددیسک ذخیره میکنید،با اتصال هارددیسک به سیستم های متفاوت ممکن است که فایلهای پروژه در مسیر قبلی هارددیسک شناسایی نشوند و دلیل این اتفاق،این است که وقتی در یک سیستم دو درایو هارددیسک و یک درایو دی وی دی وجود داشته باشد به شکل C,D,E میشوند و هارد شما احتمالا F خواهد شد.

حال در یک سیستم دیگر در ویندوز درایوهای C,D,E,F,G دارد،پس هارددیسک اکسترنال شما H خواهد شد.

این موضوع در پریمیرپرو  و اجرای پروژه های آماده جای نگرانی ندارد،چرا که پریمیرپرو بسیار هوشمند است و با انتخاب یکی از متعلقاتی که پیدا نکرده ،خودش مابقی آنها را شناسایی میکند.