اجرای تکنیک تعویض اسمان در کلیپ عروسی و کلیپ اسپرت یا باغ خصوصی به فارسی

34

از افترافکت و رازهای ان در فیلمهای عروسی استفاده کنیم.

استفاده از افترافکت و رازهای ان در کلیپ های اختصاصی و فیلم عروسی،موجب میشود کار شما بی نهایت زیبا شده و خیره کننده شود.

تکنیک تعویض اسمان در فیلم عروسی کاری بسیار زیبا خواهد شد البته با سلیقه ای که بکار خواهید برد.

سعی مینمائیم در دوره افترافکت تکنیک هایی که میتواند موجب زیباتر و حرفه ای تر شدن کلیپ های عروسی و فیلم عروسی شوند را به هنرجوها ارائه نمائیم.

 

نه دوبله ، نه زیرنویس ، نه شبیه سازی ، وقت و هزینه خود را تلف نکنید

تمام آموزشهای ویدیویی را که قبلا دیده اید فراموش کنید ، به شما اصول و تجربه را خواهیم آموخت