در آموزش فاینالکات مانی سافت خواهید آموخت که چگونه به راحتی تایتل های سینمایی و حتی زیرنویس های جذاب را تولید کنید

آموزش فارسی فاینالکات و قواعد تایتل سینمایی و زیرنویس

یکی از قابلیت هایی که در فاینالکات وجود دارد،توانایی در نوشتن های سه بعدی ، سینمایی ، زیرنویس است.

با امکاناتی که فاینالکات برای نوشتن تایتل های سینمایی و زیرنویس هایی عالی قرارداده که البته نیازی به نصب پلاگین نیست،دست شما را بسیار باز خواهد گذاشت تا با سلیقه نسبت به طراحی تایتل سینمایی در فاینال کات اقدام کنید.

تایتل نوشتن در فاینالکات بعد از مشاهده آموزش با تدریس محمد ملکی،دنیای جدیدی را به رویتان باز خواهد نمود و نگاهتان به فاینالکات و توانایی هایش را عوض مینماید.

اگر قصد نوشتن تایتل سینمایی دارید،مطمئن هستیم که فاینالکات در مقایسه با سایر برنامه های حرفه ای ، اینکار را خیلی خوب انجام خواهد داد.