اجرای تکنیک جذاب خیرگی مظاعف بر روی ژورنال عروس و آلبوم دیجیتال عروسی

15

باز هم طراحی یک ژورنال دیگر از ابتدا و اجرای تکنیکی بیسیار جذاب و حرفه ای بعنوان خیرگی مضاعف توسط مانی سافت.

هنرجویان ما با اجرای این برگه ژورنال یک نمره دیگر از مشتریان خود دریافت نموده و گامی دیگر از رقبای خود جلو می افتند.

در این تکنیک تمام مراحل را تولید نموده و از هیچ اکشن یا موضوع آماده ای استفاده نمی نمایند و کاری بسیار شیک را توسط تصحیح رنگ یا کالور گریدینگ در فتوشاپ در ژورنال عروس اجرا می نمایند.

از صفحه دوره طراحی ژورنال دموها را مشاهده نمائید.

 

نه دوبله ، نه زیرنویس ، نه شبیه سازی ، وقت و هزینه خود را تلف نکنید

تمام آموزشهای ویدیویی را که قبلا دیده اید فراموش کنید ، به شما اصول و تجربه را خواهیم آموخت