تکنیکهای کالورگریدینگ و زنده نمودن حرکت اسمان در افترافکت پس از تغییر آن به فارسی

35

ایا فقط تغییر اسمان کافیست ؟

ایا کار تمام است و خیلی حرفه ای کار را انجام داده ایم؟

ایا اسمان ایجاد شده در افترافکت با سایر اجزا همخوانی و هارمونی دارد؟

برای پاسخ به این سوالات باید تجربه کافی را بدست اورده و با رازها و تکنیک های اصولی افترافکت که توسط محمد ملکی مدرس محصولات ادوبی در ایران ارائه شده اشنا شوید.

در این اموزش افترافکت که تعویض اسمان را براحتی انجام خواهید داد ،تکنیک های کالورگریدینگ ، هارمونی ، متحرک نمودن اسمان اتفاق می افتد.