اگر تمام محصولات ادوبی را یکجا خرید کنید حدود 4/600/000 تومان تخفیف دریافت خواهید نمود.

چهل درصد تخفیف برای خرید یکجا تمام محصولات ادوبی

شرکت ادوبی ، هر از گاهی تخفیف بسیار مناسبی برای محصولات خود قرار میدهد.

اینبار تصمیم گرفته برای مدت محدود میزان 40 درصد تخفیف ارائه کند

این تخفیف برای کسانی است که تمام محصولات را به صورت یکجا خریداری کنند

همانطور که در تصویر میبینید مبلغ 4/600/000 تومان تخفیف شامل خواهید شد.

با این خرید لایسنس اصلی تمام محصولات ادوبی را برای یکسال خواهید داشت.