مشکلات زمان تغییر اسمان در افترافکت را چگونه بصورت اصولی برطرف نمائیم

33

آموزش کاملا حرفه ای و فارسی افترافکت در ایران توسط مدرس محصولات ادوبی

ایا شما هم بعد از تغییر اسمان در افترافکت با مشکلاتی مانند درختان،لبه ها و ... روبرو هستید؟

یکی از راه های اصولی تصحیح مشکلات تغییر و تعویض اسمان در افترافکت اشنایی کامل ابزارهایی است که به شما در این زمینه کمک میکنند.

در این اموزش کوتاه رازی اموزش داده شده که مشکل 100 کاربران افترافکت در زمان استفاده از تمامی ابزارهای انتخاب،ماسک،روتوبراش را برطرف مینماید.