آموزش پریمیرپرو و چگونگی تولید سلولهای جذاب و هماهنگی آنها با موزیک و فریم ها

 4block

یکی از تکنیک هایی که بسیاری از تدوینگران و کسانی که در زمینه تولید کلیپ و موزیک ویدیو به دنبال آن هستند تقسیم بندی تصویر بصورت بسیار دقیق و البته بدون استفاده از هرگونه عکس اضافه و یا افکت نصب شده میباشد.

هنرجوهای مانی سافت باید بتوانند با رازهایی که در آموزش پریمیرپرو سطح اول تدوین فیلم فرا میگیرند اغلب تکنیک هایی را که بسیاری بوسیله افکت و کارهای آماده استفاده میکنند براحتی و بدون آنها ایجاد نموده و برتری خود را ثابت نمایند.

در این تکینک تصویر به گونه ای به چند تکه کاملا مساوی تقسیم میشود که هیچ تدوینگری این روش را باور نمیسازد.

در این تکنیک زیبا که خود میتواند بعنوان ووله یا پیش نمایش استفاده شود هیپ گونه افکت جانبی یا عکس از قبل آماده شده و یا لایه تایتل بکار برده نشده است و بعد از اجرای آن میتوانید هر نوع از این حالت را که ببینید بسازید و خلاقیت و سلیقه های گوناگونی را بر روی آن اجرا نمایند.

این تکنیک به درخواست هنرجوها اعلام و برای آنها تولید گردید.