در آموزش ویدیویی فاینال کات پرو فارسی توسط مانی سافت فرا خواهید گرفت که یک صدای استاندارد سینمایی چه مشخصاتی باید داشته باشد و صدا در فاینال کات پرو چگونه تنظیم میشود.

آموزش ویدیویی فاینال کات پرو فارسی و صدای استاندارد

اگر ویدیو جذاب است،بدون شک این صدا میباشد که جذابیت ویدیو را بیشتر میکند.

بله،صدا در ویدیو بخشی جدا نشدنی است.

اینکه ما در فاینال کات یک صدا را وارد کنیم و بدون هرگونه تنظیمی آنرا قرارداده و خروجی بگیریم یکی از بدترین روش های تدوین فیلم در فاینال کات میباشد.

هر صدایی که در فاینال کات وارد میکنید،بعنوان یک حرفه ای تدوین فیلم با فاینال کات،باید آنرا تصحیح و تنظیم کنید.

بسیاری از صداها در فاینال کات یا باید از لحاظ قدرت و یا شفافیت تنظیم شوند.

در این آموزش فاینال کات پرو به فارسی توسط محمد ملکی یاد خواهید گرفت که چگونه صداها را به استاندارد برسانید تا گوش را آزار ندهند و بسیار بسیار ملایم باشند.

توجه داشته باشید که صدا در ویدیو بسیار موثر و میتواند نمره بسیار بالایی به تولید ویدیو شما در فاینال کات ببخشد.

ویدیو زیر را مشاهده و با سبک آموزشی ما آشنا شوید

بجز آموزش ویدیویی ، آموزش خصوصی نیز داریم.