تاکنون به این نکته توجه نموده اید که رنگها در عکس های سیاه و سفید چه میزان موثر هستند؟

اموزش فارسی لایت روم نقش رنگ ها در سیاه و سفید

برای ان دسته از کاربرانی که تا کنون به این نکته توجه نکرده اند که رنگ ها در عکس های سیاه و سفید نقش بسیار موثری دارند و همین رنگ ها هستند که موجب شده یک عکس سیاه و سفید دارای جذابیت باشد و یا خیر!

باید بدانید که با اجرای کانالهای رنگی در عکس های سیاه و سفید در زمان کار با لایت روم به نتایج جالبی دست پیدا خواهید نمود.

لایتروم ویژه مختص به عکس ها است ، دارندگان آرشیوهای بزرگ عکس که قصد تصحیح رنگ و نور دارد

تمام آموزشهای ویدیویی را که قبلا دیده اید فراموش کنید