برای رفع خطای adobe installer we'v encountered folowing issue چکار باید کرد؟

خطای نصب پریمیرپرو با عنوان adobe installer we'v encountered folowing issue

نمایش این خطا در زمان نصب محصولات ادوبی و پریمیرپرو چندین دلیل دارد.

همانطور که در تصویر بالا مشاهده میکنید در توضیحات خطا نوشته شده : Adobe Installer is already running

به این معنا میباشد که یک نصب کننده دیگر در حال اجرا میباشد ، احتمالا متوجه نبوده اید و مجدد روی آن دابل کلیک نموده اید

یا نرم افزار دیگر ادوبی مثلا فتوشاپ را در حال نصب هستید.

کافیست تمام برنامه های نصب شده و یا در حال اجرا را ببندید ، اگر برطرف نشد کافیست ریستارت نمائید ، مشکل برطرف میگردد.