چقدر لذت بخش است بدانیم در افترافکت چرا باید نور در رنگ ها را مدیریت و تنظیم نمائیم...

اموزش فارسی تنظیم رنگ در افترافکت با مبحث تاثیر نور در رنگ ها

هیچ چیز بهتر از آن نیست که با علم و آگاهی تنظیم رنگ در افترافکت را انجام دهیم.

بدانیم که چرا و چگونه رنگ ها را مدیریت کنیم؟

از افکت های اماده فاصله بگیریم.

مثل خیلی ها که فقط به فکر آن هستند با فریب دادن مشتری ها و مخصوصا خودشان با نصب ردجاینت یا انیمیشن ها اقدام به مثلا تصحیح رنگ میکنند!ما از انها نباشیم وقتی مدرسی مانند محمد ملکی تمام سعیش این است که هنرجوی خود را به سطح اعلی در تنظیم رنگ در افترافکت یا تصحیح رنگ در افترافکت یا کالورکارکشن برساند...

در این اموزش تنظیم رنگ در افترافکت،به درک خیلی خوبی خواهید رسید که واقعا نور در رنگ ها آنچنان موثر است که باید توجه خاصی به آن نمود.

اگر میخواهید در علم تنظیم رنگ و تصحیح رنگ و نور واقعا مسلط شوید،بدانید که میتوانید به نتیجه برسید،اگر ما را از خود دانسته و باور کنید که میشود در زمانی کم بدون هر گونه افکت اماده یا.... با یادگیری بسیار درست در راه اصلی قرار گرفته و موفق شوید.

پیگیر اموزشهای ما باشید.

اموزش تنظیم رنگ در افترافکت را میتوانید جداگانه نیز تهیه کنید و نیز بدانید این دوره آموزشی،بهمراه دوره تجاری آموزش افترافکت مانی سافت نیز ارائه میشود.