حرکت 360 درجه اطراف سوژه در فیلمبرداری هوایی یکی از زیباترین و مهمترین تکنیک های فیلمبرداری هوایی با هلیشات است که هر فیلمبرداری آرزوی اجرای آنرا با فانتوم و ماویک دارد

اما چون باید پرواز هوشمند تنظیم شود مقداری پیچیده است و در غیر اینصورت به صورت دستی هم میتوانیم حرکت 360 درجه بگیریم اما مرتب نخواهد بود و سختی خواهد داشت.

با دیدن این ویدیو فارسی که توسط مانی سافت تولید شده،شما در هلیشات و فانتوم میتوانید دور سوژه به صورت 36- درجه چرخش زده و یک تصویر سینمایی و عالی را بگیرید.

برای اجرای تکنیک فیلمبرداری 360 درجه هوایی دو راه وجود دارد

اول اینکه میتوانیم با تسلط و تمرین با هلیشات یا فانتوم یا ماویک و حرکت با دو اهرم این چرخش 360 درجه را اجرا کنیم که مقداری است اما شدنی است

دوم اینکه با حرکات هوشمند عالی که وجود دارد براحتی و چند تنظیم میتوانیم بسیار عالی این فیلم را بگیریم.