آشنایی کامل با شکستن و ترک برداشتن شیشه به هر شکلی در آموزش افترافکت

shatter

مطمئنا تابحال در صحنه های زیادی مشاهده نموده اید که شیشه ای میشکند،شیشه ای ترک بر میدارد،این آموزش که ابتدای آن میباشد به شما می آموزد که چگونه شکستن شیشه و سطوح را در افترافکت شبیه سازی نمائید و ضخامت تکه های شکسته شده را مدیریت کنید.با آموزشهایی که در آینده در این خصوص ارائه مینمائیم آنرا به تکامل میرسانیم.

افکترافکت بسیار فراتر از تغییر آسمان و رنگ و لعاب دادن به تصویر است،آنرا اصولی یاد بگیرید.