اصول طراحی کاتالوگ و آموزش طراحی کاتالوگ یکی از اهداف اصلی مانی سافت است که طراح به واسطه آن بتواند در طراحی کاتالوگ به موفقیت برسد.

در انجام طراحی باید اصول طراحی کاتالوگ را به گونه ای بیاموزید که بتوانید به دو روش کاتالوگ حرفه ای طراحی کنید :

  1. با دیدن کاتالوگ هایی که دیگران طراحی نموده اند بتوانید عین همان را طراحی کنید
  2. با دیدن کاتالوگ های طراحی شده و ترکیب آن با خلاقیت خود ، یک طراحی کاتالوگ جدید را اجرا کند
  3. پس از پشت سر گذاشتن دو مرحله ی قبل به این توانایی برسد که تماما با آموزش طراحی کاتالوگی که از مانی سافت آموخته ، یک طرح کاملا جدید و سفارشی که از ذهن خود ساخته را طراحی کند.

وقتی در طراحی کاتالوگ این سه مرحله را پشت سر بگذارید ، بدون شک میتوانید خود را در لیست حرفه ای ها معرفی کنید و همین هدف مانی سافت است.

ویدیو زیر که یکی از پیش نمایش های این محصول است را مشاهده کنید