تصحیح رنگ و نور در فیلم یک افکت نیست ، افکت فقط واسطه ای است برای آنها که درک عمیقی از مولفه های نور و رنگ دارند.

خیلی ها فکر میکنند که تصحیح رنگ یعنی بریم با اسلایدرهای نرم افزارهایی مثل پریمیر،داوینچی،اوید و فاینال کات رنگ ها را کم و زیاد ، تاریک و روشن کنیم،اما واقعیت چیز دیگری است.

واقعیت این است که هنر تصحیح رنگ و نور نیازمند شناخت عمیق و انجام تمارین فراوانی است که باید آنها را یاد گرفت،مهم نیست با چه نرم افزاری تدوین فیلم انجام میدهید ، مهم این است که باید بدانیم برای چه و چه زمانی ، چه تنظیماتی را باید انجام دهیم،در غیر اینصورت باید ساعت ها فقط صرف تصحیح رنگ فیلم نموده و در آخر به نتیجه ای که بدنبالش هستیم ، نرسیم.

این نور است که بیشترین تاثیر را در کالورکارکشن و کالورگریدینگ و رفع مشکلات فیلم را برعهده دارد که بسیاری افراد از آن غافل هستند.

حال در حال تولید پکیج آموزشی انحصاری و تجاری هستیم که یکبار برای همیشه شما را به سطح توانایی بی نظیری در تصحیح رنگ میرساند.

برای همیشه ، استفاده از پریست آماده را فراموش نموده و ویدیو اولیه زیر را مشاهده کنید ، این ویدیو اینترو پکیج آموزش کالوریست مانی سافت میباشد.