اولین قدم برای تبدیل شدن به یک کالوریست ، تنظیم نمودن نورهای اتاق محل تدوین فیلم و عملیات تصحیح رنگ است.

مژده به تمام کسانی که مدت ها منتظر یادگرفتن هنر واقعی تصحیح رنگ در عکس و فیلم هستند.

کالوریست شدن زمانی آسان خواهد شد که ما با علم رنگ و نور در عکس و فیلم خیلی مسلط شده باشیم و این تسلط خیلی فراتر از استفاده ی پریست و پلاگین های رنگی است.

هر نرم افزار تدوین فیلم دارای توانایی های خیلی بالایی است که به تنهایی میتواند بسیاری از توقعات یک کالوریست را برآورده سازد.

نور اتاق یکی از عوامل مهم در تصحیح رنگ فیلم است

اولین قدم هر کالوریست این است که اتاق و محلی که قرار است در آن تصحیح رنگ را انجام دهیم ، کاملا اماده تصحیح رنگ باشد ، یعنی شرایط فعالیت تصحیح رنگ را داشته باشد ، همینجا موضوعی را برای شما مشخص کنم ، ما در مورد یک کالوریست ( متخصص اصلاح رنگ و نور ) صحبت میکنیم نه کسانی که کارهای عادی رنگ و پریست رنگی انجام میدهند پس ذهن خود را آماده ی دریافت کلمات و موضوعاتی کنید که ممکن است برای شما جای تعجب داشته باشد.

در تبم های فیلم سازی و تولید ویدیو و هر آنجایی که تدوین فیلم انجام میدهند ، شرایط اتاقی که در آن تدوین فیلم انجام میدهیم بر روی تدوینگر و نگاه او تاثیر جدی میگذارد.

{manivideo 76}

بدترین لامپ و نور اتاق برای تصحیح رنگ هر چیزی بجز رنگ سفید است

رنگ سفید به دلیل اینکه دارای رنگ های خنثی از لحاظ تصحیح رنگ است ، نه روی مانیتور و نه روی چشم ما تاثیر نخواهد گذاشت ، اما رنگ زرد یا انبه ای بدترین گزینه ای است که میتوان در تصحیح رنگ از آن استفاده نمود ، البته برای ماهایی که عادت به رنگ سفید تنها نداریم ابتدای کار مقداری سخت است اما کم کم عادت میکنیم و جای نگرانی نیست.