بخش استاتوس Status در دوربین های فیلمبرداری شرکت DJI مانند فانتوم و ماویک پرو دارای آپشن های راهنمای متعددی است که شناخت آنها برای شما لازم است.