درایو مود Drive Mode در دوربین کانن یکی از بخش های بسیار مهم است که دارای چندین اپشن جهت نوع گرفتن،سرعت عکاسی و تایمر است.

با دیدن این ویدیو آموزش تنظیمات دوربین کانن به توانایی مانی سافت در ارائه آموزشهای واقعی پی خواهید برد.

درایومود Drive Mode در دوربین کانن بخش های متعددی دارد که به شما توانایی های خاصی خواهد داد مانند