در آموزش فارسی فاینالکات مانی سافت،بخوبی یاد خواهید گرفت که چگونه میتوانیم لرزشهای ویدیو یا فیلم را به حداقل برسانیم و تصویری بسیار حرفه ای تر داشته باشیم.

10دقیقه آموزش رایگان فارسی فاینالکات برای گرفتن لرزش فیلم

در این آموزش که مدت زمان آن ده دقیقه با تدریس استاد محمد ملکی هست،بخوبی یاد میگیرید که در فاینالکات چگونه لرزش فیلم های گرفته شده را به حداقل برسانیم و یک ویدیو حرفه ای تر داشته باشیم.

در هر نرم افزاری برای حذف لرزش های ناگهانی فیلم،روشهایی وجود دارد،اما در فاینال کات این روش بسیار ساده و قوی اجرا میشود.

ایجاد لرزش در فیلم بیشتر زمانی رخ میدهد که دوربین روی دست بوده و تصویربردار با لرزش و دقت کم رکورد نموده باشد البته اگر لرزش را عمدی ایجاد ننموده باشد.

در زمان کاهش لرزش ویدیو در فاینالکات،مقداری از اطراف ویدیو حذف میگردد و این امر طبیعی و جای نگرانی ندارد.