آموزش افترافکت و رازهای آنرا بصورت اصولی و حرفه ای فرا بگیرید تا از عهده تمام نیازهای خود بر آیید

technic 02 FreezFrame02

مکمل مبحث انجماد فریم،حرکت معکوس آن میباشد.

در این آموزش حرفه ای افترافکت که مدت زمان آن 25 دقیقه میباشد با اصولی جدید آشنا میشوید که بواسطه آن میتوانید انجماد فریم در افترافکت را تدریجی نموده و موجب شوید سوژه کم کم توسط فریم ها در افترافکت به تکامل خود برسد.

به شما توصیه می نمائیم افترافکت را درک نموده و خیلی اصولی آنرا فرا بگیرید تا بتوانید بودن وابستگی به هرگونه پروژه آماده ای نیازهای خود را برآورده نمائید و همیشه از رقبای خود جلو باشید.

در ادامه آموزش ها با ما باشید.