خوش آمدید به بخش نیازسنجی برای ساخت پکیج های آموزشی آینده.

موضوع : همفکری و تعامل در خصوص ساخت پکیج های آموزشی آینده از نگاه شما.

ساختن پکیج آموزشی و برنامه ریزی محتوای آن کاری نفس گیر و زمانبر میباشد اما چه خوب است اگر بتوانیم پیشنهاداتی از سوی شما دریافت کنیم.

با ایجاد این صفحه میخواهیم بدانیم شما به عنوان یک شخص فعال در زمینه های عکس و فیلم و شاخه های مرتبط با آن، ممکن است چه آموزشی یا چه پکیج هایی را نیاز داشته باشید که احتمالا در برنامه ریزی آینده ی ما فراموش شده باشد.

میخواهیم بدانید که هر نظر شما برای ما با ارزش است و به آن ارج می نهیم.

در این صفحه یک فرم ساده که شاید لحظاتی کوتاه از عمر شما را صرف کند وجود دارد. میخواهیم بدانیم چه پکیج های آموزشی در ذهن شما وجود دارد که اگر تولید کنیم شما را خوشحال خواهد نمود.

لطفا قبل از اینکه فرم را پر کنید، نگاهی به صفحه لیست فعلی و تولید شده پکیج های آموزشی بیندارید شاید نیاز شما از قبل تولید شده باشد.

توضیحات تکمیلی

  • لطفا تا جایی که ممکن است در مورد نیاز خود توضیح درج نمایید.
  • از اطلاعات تماس شما برای اطلاع رسانی در زمان ساخت پکیج ها استفاده خواهد شد و محفوظ میباشند.
  • در هر زمان و هر تعداد دفعه میتوانید این فرم را مجدد تکمیل نمایید و محدودیتی وجود ندارد.
نام صحیح خود را وارد کنید
شماره همراه را وارد کنید
ایمیل صحیح وارد نمایید
لطفا بنویسید.