بدون image size و ایجاد پروژه جدید ، عکس خود را دقیقا برای طرح روی جلد آلبوم دیجیتال تنظیم کنید.

آموزش طراحی آلبوم دیجیتال و اصول تنظیم طرح روی جلد

یکی از نکاتی که در طراحی آلبوم دیجیتال یا ژورنال عروس همیشه وجود دارد و موجب بالاتر رفتن کلاس کاریه یک آتلیه و استودیو خواهد شد،تنظیم دقیق جلد آلبوم است.

افراد و یا طراحان برای تنظیم طرح روی جلد آلبوم عروس از روش های کاملا غیر اصولی استفاده میکنند و بیشتر به سراغ image size رفته و سعی میکنند با تغییر اندازه عکس و وارد نمودن آن به پروژه ای جدید و از قبل تنظیم شده،کار را تمام کنند.

این روش ها اغلب غیر اصولی و خسته کننده هستند! چرا وقتی میتوانیم با اصول کمتر از 10 ثانیه این طرح جلد ژورنال را بسیار دقیق تنظیم کنیم ، به سراغ راه ها و روش های غیر اصولی برویم ؟

هنرجوهای دوره سطح اول طراحی آلبوم در آموزشهای تکمیلی این آموزش 15 دقیقه کاربردی را دانلود نمایند.