اموزشی کاملا حرفه ای و خاص در لایت روم برای مراکز ارشیو تصاویر و عکاسی که عکس های زیادی دارند

اموزش فارسی لایت روم در خصوص تکنیک های ارشیو نمودن تصاویر

اگر میدانستید که تمام کارهایی که برای ارشیو نمودن تصاویر انجام داده اید یا اشتباه بوده و یا چقدر میشد براحتی و با نظم بی نظیری انجام دهید،زودتر به سراغ لایت روم رفته و ...

در نرم افزار لایت روم ابزارهایی وجود دارد که هر عکاسی و هر مجموعه که نیاز به ارشیو نمودن تصاویر و همچنین نیاز به دسترسی بسیار سریع به عکسهای ارشیو شده داشته باشد،شیفته ان شده و غیرممکن است که لایت روم را کنار بگذارد.

محمد ملکی با این اموزش در لایت روم به فارسی،موجب شد تا مراکز ارشیو تصاویر،روشها و همچنین نرم افزارهای قبلی خود را برای همیشه کنار گذاشته و با لایت روم عملیات ارشیو و نگهداری عکس ها را انجام دهند.

در کنار این مبحث ارشیو و دسته بندی تصاویر در لایت روم،باید بدانید که لایت روم در این زمینه سرعت بسیار بالایی در حد کمتر از ثانیه را دارد.