ایا تاکنون نیاز داشته اید که در میان هزاران عکس،فقط آنهایی که دارای چهره با کادر بسته هستند را پیدا کنید؟

اموزش پیدانمودن تصاویر بر اساس چهره در لایت روم به فارسی

محمد ملکی در اموزشی دیگر از لایت روم،رازی را اموزش میدهد که بسیاری افراد مدت ها در مرور و جستجوهای تصاویر خود نیازمند آن بوده اند.
در این اموزش لایت روم به فارسی فرا خواهید گرفت که چگونه از میان هزاران تصویر گرفته شده،فقط آنهایی را مشاهده کنید که دارای چهره با کادر بسته هستند!حتما برای شما بسیار جالب خواهد بود که لایت روم چگونه میتواند اینکار را انجام دهد،آیا عکس ها را میتواند ببیند مانند ما؟

محمد ملکی از این تکنیک پرده برداشته و توضیحات بسیار کاملی را در اختیار هنرجویان مانی سافت قرار داد.
اگر عکاسی هستید و یا ارشیو تصاویر دارید،مطمئن باشید لایت روم در هر زمینه ای به شما کمک های زیادی مینماید و موجب لذت کار با عکسها خواهد شد.