تاکنون به این نکته توجه نموده اید که رنگها در عکس های سیاه و سفید چه میزان موثر هستند؟

اموزش فارسی لایت روم نقش رنگ ها در سیاه و سفید

برای ان دسته از کاربرانی که تا کنون به این نکته توجه نکرده اند که رنگ ها در عکس های سیاه و سفید نقش بسیار موثری دارند و همین رنگ ها هستند که موجب شده یک عکس سیاه و سفید دارای جذابیت باشد و یا خیر!

باید بدانید که با اجرای کانالهای رنگی در عکس های سیاه و سفید در زمان کار با لایت روم به نتایج جالبی دست پیدا خواهید نمود.

 

نه دوبله ، نه زیرنویس ، نه شبیه سازی ، وقت و هزینه خود را تلف نکنید

تمام آموزشهای ویدیویی را که قبلا دیده اید فراموش کنید ، به شما اصول و تجربه را خواهیم آموخت