اموزش فارسی لایت روم در خصوص تکنیک شعاع بصورت حرفه ای برای عکاسی

اموزش لایت روم به فارسی مبحث شعاع

شعاع در لایت روم یکی دیگر از مباحثی است که هر عکاس در هر زمینه ای که عکس میگیرید میبایست با ان اشنا و بتواند با ان بخوبی تکنیک ها را اجرا نماید.
لایت روم به فارسی با تدریس محمد ملکی در مانی سافت،معنای دیگری را حین کار به شما میدهد.

با پیگیری اموزشهای مانی سافت به این نتیجه خواهید رسید تکه های گم شده شما در اموزش را مانی سافت ارائه مینماید چرا که همان تجربیات و تکنیک هایی که با زحمت به دست امده است.