وقتی تصاویر کالکشن شد برای ورود مجدد همان تصاویر در لایت روم چکارباید کرد؟

lcc6 7

راهکار یکی از مشکلاتی که واقعا هر کاربر لایت روم را اذیت مینماید را در این بخش با محمد ملکی مدرس ادوبی لایت روم در ایران خواهید آموخت.

هنرجوها تا قبل از این مرحله به درجه استادی کالکشن نمودن تصاویر در لایت روم رسیده اند،حال این مشکل بوجود می آید که اگر بخواهیم همان تصاویر قبلی را مجدد وارد و تغییرات دهیم چکار باید کرد؟
مطمئنا شما نیز اگر با این مشکل روبرو شده باشید بسیار خوشحال از این هستید که برای اینکار راهکار خوبی ارائه گردید.
با مانی سافت هنر عکاسی را اصولی بیاموزید.