جداسازی تون ها یکی دیگر از نکات مهم در کار با لایت روم است

اموزش جداسازی تون ها در لایت روم به فارسی

وقت ان میرسد که با جداسازی تون ها در لایت روم بصورت حرفه ای اشنا شوید.
جداسازی تون در لایت روم یکی دیگر از تکنیک ها و یا ابزارهایی است که به ویرایشگر تصویر یا عکاس این توانایی را میدهد که بصورت کامل عکس را به گونه ای تصحیح نماید که کاملا متفاوت و البته کاملا طبیعی جلوه نماید و بدانید که توسط جداسازی تون ها میتوانید کالورگریدینگ حرفه ای بر روی عکس اجرا نمائید.

اینبار محمد ملکی تکنیک های لایت روم را بر روی تصاویری که خود در محل هایی که میرود اعمال نموده تا هنرجویان با تصاویر عادی و تصحیح انها اشنا شوند و بدانند که از تصاویر ساده ای که حتی با گوشی موبایل میگیرند چه شاهکارهایی را میتوانند خلق کنند.