قابلیتی جالب و کاربردی بنام رونوشت برداری مجازی در لایت روم

مبحث رونوشت برداری مجازی تصاویر در اموزش لایت روم فارسی

در حین کار با لایت روم بارها پیش امده است که نیاز به داشتن نسخه های متعددی از یک تصویر باشیم!

زمانی برای اعمال تغییرات و بررسی چندین تکنیک بر روی یک تصویر و ....

لایت روم بدون انکه ما را مجبور کند که از تصاویر خود کپی تهیه نمائیم،اجازه میدهد که نسخه های متعددی از هر تصویر دلخواه را داشته باشیم که همین تکنیک موجب میشود چندین کار تکراری را در عملیات های خود دیگر انجام ندهیم.

اگر قصد یادگیری تکنیک های کار بر روی عکس را دارید،مانی سافت با تدریس محمد ملکی میتوانید شروعی از صفر تا حرفه را به شما ارائه کند.