آموزش مت پینتینگ matte painting حرفه ای در آموزش افترافکت را با اصول واقعی اجرا نمائید

matte p 03jpg

این آموزش که مدت رمان آن 45 دقیقه میباشد،شروع اجرای یک مت پینتتینگ کاملا واقعی توسط هنرجویان مانی سافت میباشد.

مدرس دوره به سبکی هنرجویان را وارد این مرحله مینماید که تمامی استرس از هنرجو دور شده و براحتی یک تدوین ساده اما حرفه ای این تکنیک مت پینتینگ را بخوبی اجرا می نمایند.

آموزش مت پینتینگ matte painting در دوره آموزش حرفه ای افترافکت مانی بسیار طولانی است و دلیل آن وجود تکنیک ها و رازهای فراوان است.

هنرجویان مانی سافت میبایست هر یک به تولیدکننده ویدیوی حرفه ای در زمینه کار با افترافکت تبدیل شوند و باید با تمامی نکات مخفی که فقط حرفه ای ها آنها را میدانند آشنا شوند.

تمامی سعی مدرس دوره آنست که هنرجو فاقد هرگونه نا بلدی و نگرانی و یا ناتوانی از اجرای تکنیک مت پینتینگ در آموزش افترافکت شوند.

این اولین مبحث مت پینتینگ بوده و قصد داریم زمان بسیار زیادی ، واقعا زیادی را بر روی آن صرف کنیم.