اموزش تکنیک ساخت کلیپ و موزیک ویدیو در اموزش افترافکت مبحث تلفیق نور و رنگ محیطهای مختلف در نقاشی مات

30

یکی از مهمترین مباحث افترافکت ویژه تولیدکنندگان موزیک ویدیو و کلیپ آشنایی و همچنین اجرای اصولی تلفیق و هارمونی نقاشی مات در افترافکت میباشد.

این مبحث که مرتبط با نقاشی مات یا تولید تصور واقعی است آنچنان در تولید کلیپ و موزیک ویدیو مهم است که میتواند گفت خروجی نهایی را تحت تاثیر خود در افترافکت قرار میدهد.

هر تولیدکننده جلوه ویژه ای باید با این علم جذاب آشنا شده و بخوبی بر آن مسلط باشد.