صد البته که تدوین فیلم صحیح است اما چرا ؟

میکس فیلم صحیح است یا تدوین فیلم ؟

همانطور که می دانید همچنان خیلی ها به هنر تدوین فیلم ، میکس فیلم می گویند ، در پایین این مورد را با هم بررسی می کنیم.

کلمه میکس از لغت انگلیسی Mix وارد شده که به معنای بهم خورده یا قاطی شده هست

کلمه تدوین از لغت انگلیسی Edit وارد شده که به معنای تدوین یا ویرایش می باشد

در نهایت اگر در زمینه خدمات ویدئویی و یا تولید ویدئو فعالیت می کنید بهتر است که منبعد بجای میکس فیلم از تدوین فیلم استفاده نمائید.

چنانچه در این سایت در بخش هایی کلمه میکس را مشاهده می کنید به دلیل جستجو کاربران در گوگل توسط این کلمه می باشد که به مرور زمان این کلمه با تدوین جایگزین خواهد شد.