در هر نرم افزاری رازها و نکاتی وجود دارد که جز با کار عملی و تمرین بدست نمی آید در لایت روم نیز ...

lcc6 6

در کار با نرم افزارهای ادوبی بعد از یادگیری اصول و تکنیک ها،تمرین حرف اول را میزند.
اینبار نیز محمد ملکی مدرس دوره ادوبی لایت روم به فارسی در ایران،تجربه خویش را که بسیار مهم و در اغلب موارد موجب سر درگمی یا گیج شدن کاربران لایت روم میشود را به هنرجویان خود به اشتراک میگذارد.
از آنجایی که مانی سافت اعتقاد دارد هنرجویانش باید بر تمامی نرم افزارهای مربوطه و مورد اموزش کاملا مسلط و استاد شوند،پس نکته مخفی را بعنوان فوت کوزه گری برای خود مخفی نمی نماید و آموزش تمام رازها و حتی تجربیات را وظیفه خود میداند.
شما نیز پس از مدتی به لذت استفاده از تجربیات محمد ملکی مدرس دوره پی برده و مانند وی عملیات را در لایت روم انجام خواهید داد.